Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Cách chữa bệnh ung thư theo tây y và đông y : Bổ máu, bổ đường, bổ khí đúng hay sai ?

1-Cẩm nang Y Học Bổ Sung
viewtopic.php?f=14&t=3075&p=7846#p7846

2-Phòng bệnh và chữa khỏi bệnh ung thư dễ hay khó, khi chúng ta đã hiểu nguyên nhân, và tại sao thuốc bổ máu, chất sắt, B12 là con dao 2 lưỡi cho bệnh ung thư
viewtopic.php?f=14&t=4389

3-Chữa bệnh vô minh giống như mình tự giết chết con mình
viewtopic.php?f=14&t=4259

4-Sự quan trọng của lượng máu trong chữa bệnh ung thư:
viewtopic.php?f=14&t=4336

5-Hệ thống ống mạch dẫn máu trong cơ thể dài 90 ngàn cây số 90 000 km d'artères et de veines
https://www.youtube.com/watch?v=N1q3qIVqL5o

6-Sự quan trọng của đường-huyết
viewtopic.php?f=14&t=4448&p=10236#p10236

7-Nghiên cứu cách chữa bệnh nan y và ung thư theo phương pháp chữa nguyên nhân gốc bệnh của Y Học Bổ Sung và theo hậu qủa chữa ngọn bệnh của Tây Y .
https://khicongydaovietnam.wordpress.co ... -hoi-benh/

8-Tiết lộ chấn động về thuốc Tây Y và phương pháp điều trị ung thư
viewtopic.php?f=12&t=5162