Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Nghiên cứu cách chữa bệnh nan y và ung thư theo phương pháp chữa nguyên nhân gốc bệnh của Y Học Bổ Sung và theo hậu qủa chữa ngọn bệnh của Tây Y

TÀI LIỆU Y HỌC BỔ SUNG CHỮA BỆNH NAN Y VÀ UNG THƯ
Xin kính gửi tặng tất cả  các thầy thuốc đông tây y và các bệnh nhân trên thế giới biết cách tự khám và tự chữa khỏi bệnh bằng phương pháp đơn giản (chỉ dẫn nơi trang 70), xin các nhà hảo tâm, thiện nguyên viên dịch ra ngoại ngữ các nước đưa lên trang mạng để phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, tác giả không giữ bản quyền quyển sách này.

https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0MG9DYkM4UURGaUU/view?usp=sharing