Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Video tập đi cầu thang 1 bậc làm hạ đường không cần dùng thuốc.

Chúng ta không còn sợ đường cao, không cần uống thuốc

Bài tập 20 phút làm hạ đường xuống được 5mmol/l=100mg/dL Chúng ta không còn sợ đường cao, không cần uống thuốc

Thí dụ : Sau khi ăn chè, uống nước ngọt ,bệnh nhân này đo đường cao 236mg/dL, tập 15 phút đường-huyết xuống còn 124mg/dL

Người khác đo đường trước khi tập, đường-huyết 394mg/dL sau khi tập 20 phút, đường-huyết còn 214mg/dL.

Nếu tập đường xuống đến 100mg/dL thì phải ngưng, được uống thêm 2-3 thìa đường cát vàng để chống suy tim.

Những người chạy Marathon tự nhiên bị chết do đường-huyết tụt thấp làm tim ngưng đập, do trước khi chạy không kiểm soát xem cơ thể có đủ đường hay không, giống như xe trước khi chạy phải kiểm soát x8ng đủ hay không, thiếu xăng phải đổ xăng, thì trước khi tập phải dư thừa đường thì sau khi tập mới không bị mệt tim.