Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Thông báo: Link mới để tìm những video Khí Công Y Đạo.

Sau ngày 15 tháng 3 năm 2011, tất cả các link video Khí Công Y Đạo đã được Yahoo thông báo gỡ bỏ và hết hiệu lực truy cập, nên Hội Khí Công Y Đạo đã được anh chị Thông và Loan giúp dỡ download lại và chuyển đổi sang link mới thành một quyển sách mục lục mang tên Khí Công Y Đạo Videos.

Xin mời các bạn tìm những video ở link mới này :
http://khicongydaotoronto.com/khicongvideos.html

Thân
doducngoc