Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Thông báo: v/v Nhận thư thắc mắc và hỏi bệnh

Xin thông báo đến toàn thể qúy vị đọc gỉả.

Kể từ nay, những thư hỏi bệnh trực tiếp trên trang nhà sẽ được gỡ bỏ để mọi người có thể tìm và xem bài theo chủ đề được nhanh hơn.

Nếu qúy vị nào có những thư thắc mắc và hỏi bệnh xin gửi trực tiếp về địa chỉ email của tôi : doducngoc@gmail.com sẽ được trả lời trực tiếp và nếu cần liên lạc để trao đổi riêng tư tìm hiểu thêm chi tiết cũng sẽ dễ dàng hơn.

Trong những bài trả lời bệnh, nếu có những câu hỏi trùng với những bài đã đăng, thì trong thư trả lời sẽ được hướng dẫn xin vào xem bài số mấy trong trang nhà...còn những bài trả lời bệnh trong trang nhà chưa có sẽ được đánh số thứ tự khi đăng lên trang nhà để mọi người cùng tham khảo.

Ghi chú :

Những thư hỏi bệnh cần những chi tiết sau đây :
Giới tính, tuổi, số đo áp huyết ở 2 cánh tay trước và sau khi ăn 30 phút vào hai bữa ăn chính, lấy cả 3 số, cảm giác bàn tay chân và trán nóng hay lạnh, đi cầu bón hay tiêu chảy. Những chi tiết này rất cần thiết để biết tình trạng bệnh xếp theo âm dương, khí huyết, hư thực, hàn nhiệt, biểu lý để định bệnh và điều chỉnh bệnh cho có kết qủa theo cách chữa Tinh-Khí-Thần của môn Khí Công Y Đạo.

Thân
doducngoc