Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Bài hát Từ Phụ chiêu hồi các con về nhà của HT.Thích Trí Đức


TỪ PHỤ A-DI-ĐÀ CHIÊU HỒI CÁC CON VỀ NHÀ

Hòa Thượng Thích Trí Đức


Người ơi, cõi Tây ở tại lòng ta

Vì đâu, đến nay nghìn trùng vẫn xa ?

Đây những lời, Thầy khuyên xin gắng ghi lòng

Tiến lên, về cõi An Vui ngày xưa.


Người ơi, cõi Tây đẹp đẽ biết bao

Trần gian tối tăm mịt mù khổ lao

Đây cõi phàm, giòng sông ngăn cách đôi miền

Hỡi ai, còn nhớ A-Di-Đà trông ?


Người về đây, cõi Tây vườn cũ năm xưa

Đường trần gian, cuối thu, bập bùng gió mưa

Đây chuyến đò, tàn thu, mau xuống đi về

Cớ sao, người vẫn rong chơi mải mê ?


Người ơi, A-Di-Đà đợi từng con

Vì đâu, đến nay đò chiều vắng không ?

Đây nỗi lòng, Phật mong con đến mỏi mòn

Cớ sao, người vẫn rong chơi mộng mơ ?


Người ơi, nhớ xưa hồn còn trắng trong

Vì đâu, đến nay bụi hồng phủ rong ?

Ta hỏi người, chừng nào phủi hết bụi trần ?

Tiến lên, về cõi An Vui ngày xưa


Người ơi, biết không ngày tàn cuối thu

Còn chi ước mơ, để rồi khổ đau ?

Ta nhắn người, người con thương của Di-Đà

Hỡi ai, lạc bước mau quay về Quê.