Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Giới thiệu Trang Nhà của Lương Y Sư Khí Công Thuận Nghĩa

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/399367
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/430655


Tương truyền, Lục tự khí công do Xích Tùng Tử, một đạo trưởng tu luyện pháp trường sinh ở núi Hoa Sơn nghiên cứu, ứng dụng và truyền bá cho đời sau.

Lục tự quyết gồm 6 chữ: Suy, Hô, Hư, Ha, Hí, Hu. Mỗi chữ ứng với một loại khí hoặc tạng, phủ nhất định trong cơ thể con người.
Chữ Hư ứng với can đởm thuộc Mộc khí.
Chữ Ha ứng với tâm tiểu trường thuộc Hỏa khí.
Chữ Hô ứng với tỳ vị thuộc Thổ khí.
Chữ Hí ứng với phế, đại trường thuộc Kim khí.
Chữ Suy với thận, bàng quang thuộc Thủy khí.
Chữ Hu ứng với tâm bào, tâm tiêu thuộc Hỏa khí.

Một trong những thứ tự để thực hành Lục tự quyết là thực hành theo thứ tự tương sinh. Mộc sinh Hỏa. Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Kim sinh Thủy. Thứ tự đó là Hư, Ha, Ho, Hí, Suy, Hu (Hue).

6 worten. phat tu quyet HU.mp4 ( Hỏa khí Tâm Bào, Tam Tiêu)

http://www.youtube.com/watch?v=N4am6QeZ5Yw

phat tu quet HA.mp4 (Hỏa khí Tâm, Tiểu Trường)
http://www.youtube.com/watch?v=W4bJcXOaPvk

phat tu quyet HO.mp4 (Thổ khí)
http://www.youtube.com/watch?v=RI-PmNYbfzA

phat tu quyet HI.mp4 (Kim khí)
http://www.youtube.com/watch?v=lGN7HQI-Z7E

phat tu quyet SUY.mp4 (Thủy khí)
http://www.youtube.com/watch?v=EsIeD5RGAuY

qigong 6 worten. HUE. mp4 (Mộc khí)
http://www.youtube.com/watch?v=lbI6pzJZoIA

Video tập khí công :

nhmetongbo.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=0lSK3mjZja8

nguhanhmetongbo.mp4
1-http://www.youtube.com/watch?v=63yBKUDK-6U
2-http://www.youtube.com/watch?v=TNAyJrgEj_8
3-http://www.youtube.com/watch?v=X3V4ilaSEuM

huanluyenphunglinhcong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=2esCPIaqozg

phinglinhcong.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=L-WescJR5Mw

lutuquyetdungcong3.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=sfzDms8boNI

luctuquyet3.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=Voat8pcn1w8

lugtuquyet3.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=nw6YU426Xa8

luc tu quyen. giai doc gan than.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=-EJ1EUkhSbA

luc tu quyen. giai doc hoa tri ung thu.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=kkSw8q6Yc2I

luc tu quyen. dac tri MAT.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=zLQaRcX6cbA

holinhcong.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=uN-2lNJetiw

Chèo đò công
http://www.youtube.com/watch?v=Fp5o32Rq7Xg

nguhanhmetongbo.mp4
1-
http://www.youtube.com/watch?v=0lSK3mjZja8
2- 
http://www.youtube.com/watch?v=TNAyJrgEj_8
3- 
http://www.youtube.com/watch?v=X3V4ilaSEuM

ky thuat luyen tap ngu hanh khi cong.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=6cP0dhPf ... t7hJcyCGBz

ky thuat luyen tap ngu hanh khi cong.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=6cP0dhPfpeo

nguhanhkhicongtronbo
2- http://www.bing.com/videos/search?q=nguhanhkhicongtronbo2&qs=HS&
form=QBVR&pq=nguhanhkhicongtronbo&sc=2-20&sp=2&sk=HS1
3- http://www.youtube.com/watch?v=EATue3ezUZ4
4-
http://www.youtube.com/watch?v=pKvBevgmzs0&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz
nguhanhkhicongtronbo4.mp4
4-
http://www.youtube.com/watch?v=pKvBevgmzs0
nguhanhkhicongtronbo5.mp4
5-
http://www.youtube.com/watch?v=eDP8pQD4AiE&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz
7- 
http://www.bing.com/videos/search?q=nguhanhkhicongtronbo7&qs=HS&
form=QBVR&pq=&sc=7-0&sp=1&sk=
8-
http://www.youtube.com/watch?v=7JO1Yv6bRnE&list=PLZK5YTA-qxuUR9ftbzSM5dat7hJcyCGBz
9-
http://www.youtube.com/watch?v=gE7pkeFS1rA

ngu hanh khi cong the bien.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=GbWAwPuh ... t7hJcyCGBz

ngu hanh khi cong the nui.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=kDIyw605 ... t7hJcyCGBz

ngu hanh khi cong the cay co.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=JQCzNwiC ... t7hJcyCGBz

thuannghiakc. ngu hanh khi cong lien tuc 1.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=H6-TyDqacr4

kinhthiendoatdia

http://www.youtube.com/watch?v=h78GTS3RlYQ

thuannghia. bat linh cong. ho the.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=9JTsPjFD ... t7hJcyCGBz

thuannghia. bat linh cong. ho the.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=9JTsPjFDyk4

canh cua nang luong sinh hoc .Le Thuan Nghia

http://www.youtube.com/watch?v=YsuYIjyp69c

boiduanmaphap (Bối du án ma pháp)
http://www.youtube.com/watch?v=F6_Id33X55s

boiduanmaphap

http://www.youtube.com/watch?v=F6_Id33X ... t7hJcyCGBz

anmachanam.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=H86j6ed08qA

Nội dung vuốt vành đai sinh khí
http://www.youtube.com/watch?v=ZtRQp6ug ... e=youtu.be

SV A0424

http://www.youtube.com/watch?v=QtUQWYQXuRI

cuuchuyenhoannguyencong.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=EDV2aREfkrQ

chuatrithankinhtoa.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=QudOOMmmPmU
http://www.youtube.com/watch?v=Pn4_9DQ5DkU

lieuphaptanga2.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=cHZ4C4kznIw

dieutribailiet.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=Mrl035zhniY
http://www.youtube.com/watch?v=suM6h0KXOOs
http://www.youtube.com/watch?v=zEpP3ElTwLc

nguoibibailiet.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=1qK-IynzpSs

Chuavosinh1-2.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=u00g4resaT0
http://www.youtube.com/watch?v=JQMk7tFpGrQ

daichuthienchankhi A0280
http://www.youtube.com/watch?v=4H5dKJy55Nw

cautruchuyetduongminh.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=80Rm98he0e4

dactribainao.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=OlLB0d2wiPU

chuatrilietduong.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=SPq1WRa2dG8

lieuphapthaiamchankhi
http://www.youtube.com/watch?v=MuRKknS-V1U

canhcuatiepnhanNLSH
http://www.youtube.com/watch?v=LO_iJMqUHt4

thaiamcongtrihoaithu
http://www.youtube.com/watch?v=FF_afJXPGmI
http://www.youtube.com/watch?v=DD9aHuZT_SU