Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Khóa Tập Khí Công Trị Liệu miễn phí cho người bệnh áp huyết cao và tiểu đường

Mở Khóa Khí Công Trị Liệu tại Cộng Đồng Công Giáo VN-Montreal

Khoá Khí công trị liệu về trị huyết áp cao và tiểu đường tổ chức ngày 29/9 vưa qua đã được sự hưởng ứng của một số đông đồng bào.

Được sự đồng ý của Cha quản nhiệm, Khoá Khí công trị liệu do thầy Đỗ Đức Ngọc hương dẫn sẽ được tiếp tục tại hội trường Cộng đồng công giáo Việt nam vùng Montreal, vào lúc 14:00 đén 15:30, các ngày chúa nhật thứ hai và thứ tư trong tháng.

Mọi học viên đến tập được đo áp huyết và đo đường tại chỗ trước khi tập và sau khi tập để sẽ so sánh kết qủa để lập bảng Thống Kê trong Trang Nhà QIGONG Therapy Practice :

http://qigongrememo.forumatic.com/viewforum.php?f=2&sid=8688ce0f723fca61f593e2c739e2fe33

Tm HĐMV/CĐCGVN-MTL
Vũ đình Hoà, pt

Lịch khóa học :

Tháng 10: Ngày 27
Tháng 11: Ngày 10 và 24
Tháng 12: Ngày 15

-------------

Mở Khóa Khí Công Trị Liệu và Khí Công Tịnh Độ tại Chùa Địa Tạng MTL.

Đuợc sự đồng ý của Thầy Trụ Trì Chùa Địa Tạng .

Khóa Khí Công Trị Liệu đuợc mở vào mỗi Chủ Nhật từ 16:00-18:00.để huớng dẫn tập khí công cho những Phật tử có bệnh cao áp huyết và Tiểu đuờng .

Mọi học viên đến tập được đo áp huyết và đo đường tại chỗ trước khi tập và sau khi tập để sẽ so sánh kết qủa để lập bảng Thống Kê trong Trang Nhà QIGONG Therapy Practice :

http://qigongrememo.forumatic.com/viewforum.php?f=2&sid=8688ce0f723fca61f593e2c739e2fe33

doducngoc