Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Chương trinh hướng dẫn tự chữa bệnh ung thư, áp huyết, tiểu đường qua hệ thống Skype

Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các học viên và bệnh nhân đã có thư mời tôi đi hướng dẫn tự chữa bệnh ở nhiều nơi trên thế giới. Tiếc rằng tôi không có khả năng phân thân đáp ứng được tất cả vừa gây tốn kém mọi chi phí không cần thiết cho mọi người.

Tôi dành thời gian còn lại trong đời nguyện giúp đỡ vô vụ lợi cho những người bệnh trong khả năng kinh nghiệm của tôi bằng chương trinh hướng dẫn tự chữa bệnh ung thư, áp huyết, tiểu đường qua hệ thống Skype.

Những bệnh nhân có thể tập trung lại khoảng 10-20 người tại 1 nhà ngươi nào có hệ thống Skype, để theo chương trình hướng dẫn tự chữa bệnh, tập khí công theo dõi kết qủa bằng máy đo áp huyết, máy đo đường, máy Masimo IspO2. và lập bảng thống kê kết qủa đem lên trang nhà Khí công Y Đạo để phổ biến kinh nghiệm cho những người khác .

Mỗi nơi địa điểm được hướng dẫn 1 giờ/ tuần từ thứ hai đến thứ năm sáng từ 10:00-12:00, chiều từ 14:00-17:00 theo giờ Montreal. Các ngày khác đã có chương trình dành cho Canada, Mỹ, Vietnam.

Muốn biết thêm chi tiết để sắp xếp ngày giờ thuận tiện cho mỗi dịa điểm khác nhau trên thế giới, xin qúy vị mở hệ thống Skype đánh tên doducngoc 2, click vào video call để liên lạc với tôi.

Thân

doducngoc