Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Hướng dẫn chữa bệnh KCYĐ miễn phí tại Houston và Boston

Hướng dẫn chữa bệnh KCYĐ miễn phí tại Chùa Tịnh Luật, Houston
Chùa Tịnh Luật Houston có những thiên nguyên viên đang hướng dẫn tại chùa để mình tự chữa khỏi bệnh cao áp huyết, tiểu đường, đau nhức, mất trí nhớ, mắt mờ, tai điếc....không cần dùng thuốc.
Xin gọi điện thoại với Anh Dũng 832 212 5731
Cô Hằng 832 566 7051

----------------

Hướng dẫn chữa bệnh miễn phí tại Boston

Hướng dẫn bệnh nhân tự chữa bệnh cao áp huyết, tiểu đường, đau nhức, mắt mờ, tai điếc không dùng thuốc

Liên lạc với Cô Nga  16174363633