Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Thai thiếu nước ối, phù chân

Xin các thầy tư vấn cách điều trị giúp: bệnh nhân 25 tuổi có thai 7 tháng, chân phù, người nóng hay đổ mồ hôi, mắt mờ, thai thiếu nước ối bác sĩ bão uống nhiều nước, nước dừa, kiêng mặn có đúng không?
huyết áp trước khi ăn sáng:

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=3393