Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Tập bài bó bắp chân đi cầu thang khỏi bệnh :

Thoái hóa đốt sống, teo bắp chân không đi được

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4277

Bó bắp chân đi cầu thang chậm làm giảm áp huyết

Hai bệnh nhân, có một người sau tai biến, nhờ tập đi cầu thang mỗi ngày, nên được phục hồi chức năng nhanh nhất trong 2 tuần đi lại bình thường, áp huyết và đường ổn định áp huyết cao 175/100mmHg 75-80, đường cao 21mmol/l chỉ bó chân đi cầu thang chậm rãi trong 30 phút, xuất mồ hôi trán, áp huyết xuống 125-130/70-80mmHg mạch 75-77, đường xuống còn 6.5mmol/l :

http://youtu.be/lhTAx9tTMSo

http://youtu.be/bAk4f8K00e8

http://youtu.be/umMLS5nxfzg

Vừa đi cầu thang chậm và vỗ tay theo tiếng niệm A Di Đà Phật chậm làm hạ đường và áp huyết

http://youtu.be/feULUkAeA1Y

Tập đi cầu thang 1 bậc, đi 600-1200 lần, đi nhanh hay chậm tùy theo áp huyết cao hay thấp

http://youtu.be/InJ0vkRNrR8
https://www.youtube.com/watch?v=17JUCtW4qwI