Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Videos mới

Vuốt giữa bắp chân điều chỉnh cột sống bị lệch ngang trái hay phải.

http://youtu.be/HxuP7hQZyt4

Vuốt Mạch Đốc và Hoa Đà Giáp Tích chữa ung thư, tăng cường miễn nhiễm

https://youtu.be/sd0LRZBYYlo

Nắm thanh ngang tập đi cho người bại liệt, yếu chân, mất thăng bằng

https://youtu.be/jsTM0fyf3uw

Cách chữa gân cổ tay và ngón tay giữa bị co rút cứng đau

https://youtu.be/-1Oj4zyhz08

Cách cạo gió thông khí huyết chữa đau nhức bằng ống giác, không để lại vết thâm

https://youtu.be/FEerT4Ns9l8