Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Thông báo cho các học viên và bệnh nhân đã theo học khóa Khí Công Y Đạo ở Edmonton

Xin qúy vị vui lòng cho nhận xét của mỗi cá nhân về ưu khuyết điểm của những bài giảng môn học khí công y đạo mà qúy vị đã tham dự trong 3 buổi giảng dạy để cho các học viên khác trên thế giới được biết và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Xin gửi email về doducngoc@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn Anh Nguyễn qúy Thành đại diện Ban Tổ Chức Hội Việt-Gia và sự hợp tác của qúy vị.

Thân

doducngoc