Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Chẩn đoán và điều trị bằng Đông Y qua máy đo áp huyết - Thầy Hoàng Duy Tân

CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐÔNG Y QUA MÁY ĐO ÁP HUYẾT

MÁY ĐO HUYẾT ÁP VÀ MẠCH

Từ việc xem mạch tay

clip_image002Trong chẩn đoán bệnh, từ xa xưa, Đông y đã có phương pháp ‘Tứ chẩn’ gồm: Vọng (xem, nhìn), Văn (nghe), Vấn (hỏi), Thiết (sờ nắn, xem mạch). Như vậy xem mạch là 1 phần không thể thiếu trong việc chẩn đoán.

Việc chẩn đoán bằng mạch của Đông y trước đây thường tập trung ở động mạch quay ở tay. Qua 3 bộ Thốn Quan Xích, dựa vào lực mạnh nhanh chậm, yếu mạnh hoặc lưu lợi hoặc rít … mà thày thuốc có thể phần nào biết được sự rối loạn (bệnh lý) ở các tạng phủ liên hệ…

Xin bấm link dưới đây để xem tiếp ……

https://docs.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0V3E3RjUyeFM1Ulk