Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Phản hồi của bệnh nhân

Kính thưa Thầy Ngọc,

Chúng tôi ta nhận được những tài liều trị bệnh do Thầy gởi cho chúng tôi. Thật là hay và qúy báu cho chúng tôi. Xin thành tâm tạ ơn Thầy đã gởi cho chúng tôi và nhiều đồng hương khác để tất cả đều biết cách chữa bệnh và phòng bệnh. Mùa đông đã đến chắc chắn nơi Thầy đang cư ngụ và nơi chúng tôi đang sinh sống đều bị lạnh nhiều. Nhờ sự chỉ dạy của Thầy mà chúng tôi có thể sử dung bột gừng để ngâm trong bốn tâm trong vòng ½ giờ hoặc uống thuốc Bát Vị Quế Phụ hoặc tập khi công hoặc uống Bách Hợp Cố Kim Hoàn v. v…

Ơn đức của Thầy rất lớn, đã làm lợi lạc cho nhiều người trên thế giới, xoa dịu biết bao sự đau khổ do bệnh tật và nghiệp chướng. Vâng, đúng như lời Thầy dạy, nếu là bệnh nghiệp thì phải thành tâm sám hối cùng tu hành chân chính mới mong giảm được nghiệp bệnh. Chúng tôi nương theo những lời dạy của Thầy mà áp dụng trong cuộc sống. Đồng thời chúng tôi vâng theo lời Thầy dạy là mở lòng từ bị để đối xử với mọi người và mỗi chúng sanh, có như vậy mới có cơ hội thăng hoa về mặt tâm linh và tất nhiên trong tương lai sẽ chiêu cảm được quả bảo thiện lành.

Trân trọng và thành kính tri ơn Thầy thật nhiều.

Michelle Tran