Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Thông Báo: Khí Công Y Đạo cần tuyển nhân viên thiện nguyện vào 3 chức vụ :

1-Quản Thủ Thư Viện trong Forum :
Trong Forum là nơi mọi người đến hỏi Quản Thủ Thư Viện những tài liệu chữa bệnh nào phù hợp với yêu cầu của họ. Nên nhiệm vụ của người quản thủ thư viện phải biết chi tiết những tài liệu, sách vở và

băng đĩa mà trong thư viện có, để tìm lục ra và giới thiệu cho bệnh nhân. Do đó cần phải học hỏi nghiên cứu trước những nội dung tài liệu đã có sẵn trong thư viện như Mục Lục bệnh sắp theo chuyên khoa bằng bài viết và video nơi Trang Nhà .
http://khicongydaovietnam.wordpress.com/
Sau đó biết cách thống kê kết qủa từ phản hồi của những bệnh nhân về những gì mình đã giới thiệu có kết qủa hay không, để rút kinh nghiệm cho những lần sau.

2-Nhân viên khám bệnh và cấp phát thuốc theo Tinh-Khí-Thần.
Đây là kinh nghiệm của những vị thầy KCYĐ đã có kinh nghiệm chữa bệnh theo phương pháp KCYĐ về cả 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần. Khi nghiên cứu một câu hỏi bệnh của bệnh nhân, có thể hướng dẫn cách điều chỉnh Tinh-Khí-Thần, và theo dõi kết qủa, và thống kê kết qủa.

3-Huấn luyện viên thiện nguyện :
Để tổ chức những lớp tập thể dục khí công về động công, tĩnh công thiền của phương pháp KCYĐ tại địa phương ở các cộng đồng sắc tộc trên thế giới, mục đích phổ biến rộng rãi phương pháp tự chữa bệnh và phòng bệnh cho mọi người .
Thời gian nhận việc :
Có thể nhận việc ngay trên Forum :

Forum :  http://khicongydaotoronto.com/forum/
Mục Thắc Mắc, Mục Hỏi Bệnh  và Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

4- Mục Hỏi Bệnh được đổi vào Forum
Kể từ nay, những bệnh nhân muốn được hướng dẫn chữa bệnh, xin vào trong Forum để hỏi bệnh trong Mục Hỏi Bệnh, không hỏi bệnh trực tiếp vào điạ chỉ email cũ doducngoc@gmail.com

Thân
doducngoc