Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Liên Hoan Đệ Thất Chu Niên

Phân hội Khí Công Y Đaọ Toronto sẻ tổ chức tiêc Liên Hoan Đệ Thất Chu Niên vào

Chiều thứ bảy nhằm ngày 30 tháng 7 năm 2011
từ 4:00 pm -10:00 pm.
Tuy nhiên chúng ta sẽ khai mạc buổi tiệc đúng 6:30 pm .

Địa điểm:  Nhà hàng  Buffet King
22 Metropolitan Road, Scarborough, On
M1R 2T6
Số phone (416)321-2681

Giá vé đồng hạng :  $25  (nước giaỉ khát, Tax, Tip all included)
Trẻ em từ 3 đến 9 tuổi : $15
Dưới 3 tuổi Free

Có Văn nghệ và Karaoke, xin tự đem theo điã hát (nhà hàng không có đĩa nhạc Việt Nam)

Đặt mua vé qua email hay phone Mai (416) 617-6785
anh Tư (416) 826-0855, đồng thơì tiện thể thông báo có ăn chay để tiện việc sắp xếp và order nhà hàng.

Thân mời tất cả các cưụ huynh tỷ, học viên mới cũ, bệnh nhân, thân hữu cùng gia đình về tham dự đông đủ, đoàn tụ chung vui với đaị gia đình Khí Công.