Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Làm sao phân biệt chứng âm dương bằng máy đo áp huyết và cách chữa

Trong tất cả các bệnh đều phải biết phân biệt bệnh thuộc âm hay dương mới quyết định được cách chữa đúng.
Theo biểu tượng vòng tròn lưỡng nghi, thì một bệnh có thể do âm dương trong ngoài mất quân bình theo 8 loại căn bản như :
1-Dư dương, âm đủ : Phải tả dương như trường hợp biểu thực
2-Thiếu dương, âm đủ : Phải bồ âm như trường hợp biểu hư
3-Dư âm, dương đủ : Phải tả âm như trường hợp lý thực
4-Thiếu âm, dương đủ : Phải bổ âm như trường hợp lý hư
5-Dư dương, dư âm : Phải tả âm, tả dương như trường hợp biểu thực lý thực
6-Thiếu dương, thiếu âm : Phải bổ âm, dương như trường hợp biểu và lý hư
7-Âm dư, dương thiếu : Phải bổ dương, giữ âm như trường hợp lý hàn
8-Dương dư, âm thiếu : Phải bổ âm, tiềm dương như trường hợp lý nhiệt
Không kể những trường hợp bệnh nặng của âm dương như : Chân âm bất túc, chân dương bất túc, vong âm, vong dương. Các trường hợp khác của âm dương đều nằm trong 8 biểu tượng vòng tròn lưỡng nghi căn bản, trong đó phản ảnh được biểu-lý, hư-thực, hàn-nhiệt.
LÀM SAO PHÂN BIỆT BỆNH CHỨNG ÂM DƯƠNG BẰNG MÁY ĐO ÁP HUYẾT VÀ CÁCH CHỮA.
Theo KCYĐ
Thí dụ lấy tiêu chuẩn tuổi trung niên làm mẫu :
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
KCYĐ đặt ra quy ước thực-hư về khí và huyết.
Về khí lực từ 120 đến 130, chênh lệch nhau 10 chia làm 2 phần, mỗi phần là 5mmHg
Về huyết lực từ 70-80 số chênh lệch cũng chia 5 phần, mỗi phần là 2mmHg
Về thực chứng của khí lực là dương dư thừa :
Khi nói tới dư dương thì lấy số tốí đa cộng thêm mỗi số 5mmHg là tăng 10% như :
130 + 5mmHg = 135mmHg là 60%
130 + 10mmHg = 140mmHg là 70%
130 + 15mmHg = 145mmHg là 80%
130 + 20mmHg = 150mmHg là 90%
130 + 25mmHg = 155mmHg là 100%
Về thực chứng của huyết là âm dư thừa :
Khi nòi dư âm thì lấy số tối đa cộng thêm 2mmHg là tăng 10% như
80 + 2mmHg = 82mmHg là 60%
80 + 4mmHg = 84mmHg là 70%
80 + 6mmHg = 86mmHg là 80%
80 + 8mmHg = 88mmHg là 90%
80 + 10mmHg = 90mmHg là 100%
Về hư chứng của khí lực dưong thiếu :
Khi nói tới thiếu dương, thì lấy số tối thiểu trừ đi mỗi số 5mmHg là thiếu 10% như ;
120 – 5mmHg = 115mmHg là dương thiếu còn 40%
120 – 10mmHg = 110mmHg là dương thiếu còn 30%
120 – 15mmHg = 105mmHg là dương thiếu còn 20%
120 – 20mmHg = 100mmHg làdương thiếu còn 10%
Áp huyết khí lực dưới 100mmHg là khó chữa.
Về hư chứng của huyết là âm thiếu :
Khi nói tới thiếu âm thì lấy số tối thiểu trừ đi mỗi 2mmHg là thiếu 10% như :
70 – 2mmHg = 68mmHg là âm thiếu còn 40%
70 – 4mmHg = 66mmHg là âm thiếu còn 30%
70 – 6mmHg = 64mmHg là âm thiếu còn 20%
70 – 8mmHg = 62mmHg là âm thiếu còn 10%
Áp huyết tâm trương huyết lực thấp dưới 62mmHg là khó chữa.
Thực hành khám bệnh âm dương bằng cách khám âm-dương nhiệt độ của bàn tay và máy đo áp huyết :
Mu bàn tay là dương, lòng bàn tay là âm.
Người khỏe bình thường, muà hè nóng thì bàn tay mát, mùa lạnh thìbàn tay ấm.
Nếu có sự chệnh lệch hàn-nhiệt thì cơ thể có bệnh, gọi là mất quân bình âm-dương.
a-Thí dụ 60% dương, 40% âm, nếu đo áp huyết, dương 60% là 135mmHg , âm 40% là 68mmHg , áp huyết sẽ là 135/68mmHg, nhưng hòa hợp lại vẫn còn đủ 100% cả 2 phần, trường hợp này dùng châm cứu hay huyệt điều chỉnh lại âm-dương sẽ có kết qủa.
b-Nếu vừa mất quân bình âm-dương, vừa mất hòa hợp do tà khí lục dâm (thời tiết xâm nhập), hay do ăn uống sai lầm phá hỏng âm-dương, thay vì 60% dương, 40% âm, thành ra 80% dương 40% âm, hay khi đo áp huyết có kết qủa (80% dương là 145mmHg, 40% âm là 68mmHg) đo áp huyết nếy có kết qủa là 145/68mmHg có nghĩa dương bên trong đã thịnh 60% lại thêm lục dâm hay thức ăn làm dương tăng thêm đến 80% làm thân nhiệt nóng không ra mồ hôi, khát muốn uống nuớc là tại sao? Vì âm có 40% là thiếu, sinh ra nội nhiệt, sự khí hóa tự động để bảo vệ cơ thể là phải giữ không cho âm mất thêm, nên vệ khí của cơ thể tự động không cho xuất mồ hôi, mà phải cần nước ở ngoài bổ sung thêm mới bảo tồn được âm.
Với lý thuyết này, khi chúng ta nghe một bệnh nhân nói người tôi nóng mà không bao giờ ra mồ hôi, có nghĩa người ấy có bệnh dương thừa, âm thiếu, cách chữa cần uống nước bổ sung, hay thiếu máu, nếu đo bằng máy đo áp huyết, thì bệnh này sẽ có số đo áp huyết khí lực thừa, huyết lực thiếu như : 145/68mmHg.
c-Ngược lại âm 80% (86mmHg), dương 30% ( 110mmHg), kết qủa nếu đo áp huyết thấy 110/86mmHg, cũng là âm dương vừa mất quân bình vừa mất hòa hợp vì dư thừa, là dương hư thiếu, sẽ tự thoát mồ hôi để bớt âm, nên không khát, không thích uống nước làm âm dư thừa. Nếu có người nói, người tôi hay ra mồ hôi, mà không thích uống nước, chúng ta biết ngay là bệnh âm thừa, dương thiếu, nếu đo bằng máy đo áp huyết sẽ có kết qủa như 110/86mmHg., trường hợp này châm cứu dùng huyệt, tả dư, điều chỉnh cho âm dương hòa hợp thì dễ.
d-Nếu âm 60% (82mmHg), dương 20% (105mmHg), khi đo áp huyết có kết qủa 105/82mmHg), cơ thể mất quân bình hoà hợp vì thiếu, có nghĩa là cơ thể thay vì 60% dương và 40% âm, tuy mất quân bình, nhưng vẫn hòa hợp đủ 100% thì dễ chữa bằng huyệt châm cứu có kết qủa, nhưng lại bị lục dâm như gió lạnh xâm nhập, mặc áo không đủ ấm, hay ăn uống thức ăn có tính hàn, hay giận dữ bực tức nói nhiều làm mất khí, mất nhiệt, sẽ đi đến vong dương là mất dương, kiểm tra bằng áp huyết có dương thấp còn dưới 10% hay dưới 100mmHg là sắp vong dương khi mất dương dần thì dưới 90/82mmHg, rồi xuống dần 80/82mmHg, xuống 70/82mmHg dương mất dần gọi là vong dương, thì bệnh này không thể chữa khỏi bằng huyệt hay châm cứu, mà phải tập khí công tăng khí, điều chỉnh ăn uống thuốc đông y tăng dương bớt âm để tái lập quân bình hòa hợp 50% âm+50% dương thành 100% thì mới khỏi bệnh.
e-Nếu âm 20% (64mmHg), dương 60% (135mmHg),khi áp huyết đo được 135/64mmHg, trong trường hợp đang bị bệnh âm 40% dương 60%, khi theo dõi mạch hay áp huyết từ 135 (dư dương 10%, so với tiêu chuẩn tuổi), âm 68 (thiếu 10% so với tiêu chuẩn tuổi), đo áp huyết sẽ là 135/68mmHg đối với tây y là tốt, vì không biết tình trạng khí huyết âm dương như đông y là áp huyết đang có bệnh. Khi âm xuống còn 20% thì áp huyết từ 135/68mmHg sẽ mất thêm âm còn 135/64mmHg, tự nhiên mất thêm âm dễ dàng như mất nước, tiêu chảy, bệnh viện lấy thêm máu để thử nghiệm, mệt xuất mồ hôi, lại không uống thêm nước hay dùng thuốc bổ thêm máu, khiến 6m mất dần, sẽ đến tìng trạng vong âm, là trường hợp gây ra ung thư và cách chữa của tây y lấy máu nhíu mà không cho bổ thêm máu sợ tế bào ung thư phát triển là vong âm như 135/50mmHg, mất máu mà chết chứ không phải do ung thư mà chết.
Tóm lại mất âm phải bổ sung thêm âm là nước, là đường, là máu, ăn uống bổ máu, châm cứu hay dùng huyệt chì làm quân bình âm dương trong cơ thể như 60% âm +40 dương, châm cứu bấm huyệt, trên nguyên tắc là thầy giỏi biết điều chỉnh thì kết qủa tốt sẽ quân bình 50-50% âm dương, hay mất quân bình hòa hởp dư thừa như 40% âm 80% dương, dùng huyệt cắt tả bới dương 20%, còn 60 % dương diều chỉnh 10% sang bù cho âm 10% để quân bình hoà hợp, nhưng ai biết làm diều này, nếu không nhờ máy đo áp huyết để đưa kết qủa về tiêu chuẩn tuổi, thì chỉ là chữa mò.
Còn mất quân bình âm dương thiếu, thì chân cứu, khí công không chữa đúng gốc bệnh là thiếu thì bổ sung âm bằng thức ăn chứ không phải bằng huyệt làm tăng máu được, như xe thiếu x8ang không thể châm cứu giống như chỉnh vặn nút này nút kia hay khí công là đẩy cho xe chạy được.
Nếu mất quân bình thiếu hòa hợp, tại sao nói chân cứu hau huyệt hay khí công không chữa đúng gốc bệnh được, thí dụ 30% âm. 50% dương, châm cứu hay bấm huyệt giỏi thì chỉ giúp quân bình thành 40-40%, vì thiếu không làm thành 100% được, cho nên dư thì dễ chữa, thiếu thì cần phải bù từ bên ngoài vào. Muốn biết thiếu thừa hay quân bình đúng cũng cần phải đo áp huyết theo dõi cả 3 số đúng tiêu chuẩn.
Khí công và châm cứu bấm huyệt có thể cắt bớt khí, bớt huyết, nhưng không thể thêm huyết, thuốc bắc có thể thêm âm, thên dương, nhưng dương là khí dễ bị mất khi bệnh nhân không biết cách duy trì khí để bảo quản âm huyết, do đó mà những bệnh nan y chữa không khỏi, vì thiếu âm như chất bổ máu, thiếu nước, thiếu đường, nên hiện nay sở dĩ có nhiều bệnh ung thư do thiếu âm là máu và đường, thiếu máu và đường được thấy rõ nhờ máy đo áp huyết, theo thống kê thì số tâm trương là máu, nước, mỡ lẫn lộn trong máu, nên tâm trương cao không hay thấy là thiếu âm do máu, tuy nhiên thiếu âm do đường thì khi thử máy đo đường ai cũng thấy thiếu so với tiêu chuẩn âm theo đông y phải phù hợp vói nhịp tim, không Sác, không Trì mà Hoãn từ 70-80, hiện nay trên thế giới đều khuyên bớt ăn đường làm thiếu âm là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư, và hiện nay nên y học hiện đại tiên đoán đến năm 2060 trên thế giới sẽ có 40% dân số thế giới mắc bệnh ung thư, thay vì y học tiến bộ, thì bệnh viện ít cần đến, nhưng ngược lại y học càng tiến bộ thì bệnh viện càng xây lớn và xây nhiều bệnh viện để nhận được nhiều bệnh nhân hơn, sơ thiếu không đủ chỗ cho người bệnh, đó là một nghịch lý.
Để phòng bệnh, cần biêt tình trạng bệnh qua kết qủa máy đo áp huyết, và để biết đông y hay tây chữa đúng hay sai, khỏi hay chưa khỏi, nặng hay nhẹ, cả hai loại thầy thuốc khi muốn chữa bệnh là viết cách điều chỉnh tình trạng khí huyết cho bệnh nhân đúng hay sai, hay chính bệnh nhân phải nhờ vào máy đo áp huyết so với tiêu chuẩn tuổi sẽ biết được kết qủa trong thời gian điều trị đúng hay sai, hay tự biết khi nào cần bổ sung khi nào phải cắt bỏ dư thừa do ăn uống hay do thuốc, do đó cách chữa tự nhiên nhất là không được lạm dụng dùng thuốc suốt đời khi kết qủa máy đo áp huyết là máy đo tình trạng âm-dương khí huyết đã được quân bình trong tiêu chuẩn tuổi.
Nhờ máy đo áp huyết mới kết hợp được kiến thức đông tây y, lý thuyết bệnh của đông y lúc nào cũng cho rằng mất quân bình âm dương khi thiếu khi dư mà gọi là hư thực, tây y thắc mắc lấy gì chứng minh, nay môn Y Học Bổ Sung lấy máy đo áp huyết chứng minh bằng con số cụ thể như trên, như vậy từ nay với con mắt nhìn kết qủa máy đo áp huyết, thầy đông y biết thế nào là khí huyết bị bệnh, nhưng ngược lại, tây y dùng máy đo áp huyết lại không thấy bệnh chi tiết rõ ràng như đông y, mà cứ cho rằng áp huyết từ 100-140, trong giới hạn này đều tốt mà không thấy số nào bệnh, số nào không bệnh rõ ràng là một thiếu sót sai lầm.
Một thí dụ mẫu để tìm bệnh âm-dương mất quân bình hòa hợp :
Nam, 28 tuổi, cách đây hai năm cháu bắt đầu bị bệnh, từ đau đầu mờ mắt, dạ dày đại tràng rồi đau cổ vai gáy, rồi huyết áp thấp, nhịp tim chậm. Và hiện tại bây giờ cháu rất yếu, hụt hơi khó thở, thỉnh thoảng nhói tim, mắt mờ lắm và rất khó tập trung nhìn vào vật cụ thể. Tay không lạnh nhưng từ bụng đến chân rất lạnh, sợ gió sợ lạnh, bụng cồn cào khó chiu,các khớp không được êm ái, đi tiểu nước tiểu vàng. Huyết áp cháu đo được như sau ạ:
-trước ăn:+tay trái: 97/49/59 + tay phải:113/53/57
    sau ăn: + tay trái: 105/49/58 + tay phải:107/55/58
So với áp huyết tiêu chuẩn tuổi :
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
Cách tính nhanh về khí lực :
Cứ thấp 1 lần 5mmHg thì dương còn 40%
2 lần 5mmHg thì dương còn 30%
3 lần 5mmHg thì dương còn 20%....
Khí lực lấy số tối thiểu 110 trừ 97 tay trái = 13 (hơn 2 lần 5mmHg) thì dương còn khoảng 25% trước khi ăn,
Sau khi ăn tay trái 120 trừ 105 = 15 (là 3 lần 5mmHg) thì dương còn khoảng 20%. Như thế là thức ăn đã làm ất dương.
Tay phải trước khi ăn áp huyết phải cao 120 trừ 113 = 7 (hơn 2 lần 5mmHg) dương còn khoảng 25%
Sau khi ăn, áp huyết bên gan xuống 110 trừ 107 = 3mmHg dương còn khoảng 45%
Cách tính nhanh về huyết lực :
Cứ thấp 1 lần 2mmHg thì âm còn 40%
2 lần 2mmHg thì âm còn 30%
3 lần 2mmHg thì âm còn 20%....
Lấy tiêu chuẩn thấp 65 trừ 49 tay trái = 16mmHg là gấp 8 lần, thì thức ăn không có bổ âm huyết 0%
65-54= 11mmHg gấp 5,5 lần thì làm ất máu trong cơ thể thêm gọi là tình trạng vong âm
Nhịp tim tiêu chuẩn trung bình 68 so với nhịp tim hiện tại sau khi ăn 58 là thiếu 10 là thiếu đường, mạch Trì đi chậm và người lạnh
Kết luận : Tính theo % chuyển hóa thì dương còn 20% , âm còn 0% là thức ăn không có tạo máu
Tính theo % hấp thụ bên gan, đây là bệnh dương còn 45%, âm 0%
Đây là dấu hiệu ung thư.
Muốn cứu bệnh này, thì uống thêm đường là tăng âm, đường pha với nước, nước cũng là âm làm tăng lượng máu tuần hoàn, nhưng tạm thời làm giảm tỷ lệ hồng cầu vì máu loãng. Tuy nhiên nhờ đường làm chức năng chuyển hóa thức ăn và tăng tính hấp thụ thức ăn thành máu với điều kiện phải uống thuốc bổ máu, ăn thức ăn bổ máu, kiêng ăn chất phá máu, chất hàn lạnh làm giảm nồng độ đường không đủ nhiệt chuyển hóa thức ăn, và giúp tăng nồng độ máu tuần hoàn.
Sau khi ăn cần thử đường, thiếu dưới 8.0mmol/l phải uống thêm đường rồi tập bài khí công chuyển hóa thức ăn : Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mền Bụng 300 lần, đang tập thấy mệt không tập nổi do thiếu đường là thiếu âm nhiều, cần thử lại đường, và uống cho đường tăng lên trên 8.0mmol/l rồi tập tiếp cho đủ số 300 lần.
Sau đó tập bài làm tăng áp huyết : Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lần và bài Nằm Đá Gót chân vào mông 300 lần làm tăng thân nhiệt, tăng áp huyết chuyển hóa đường giúp bao tử chuyển hóa thức ăn thành chất bổ, giúp gan hấp thụ chất bổ thức ăn thành máu.
Sau khi tập, đo lại áp huyết và đường bên gan :
115/60mmHg 65 kết qủa là dương không thiếu, nằm trong tiêu chuẩn, âm còn thiếu 5mmHg khoảng 25% là do còn thiếu đường, vì nhịp tim ở mức tối thiểu thì đường tương đương 6.0mmol/l, phải uống thêm đường để tồn âm (là giữ âm không bị mất)
Do đó, cách phòng ngừa ung thư là cơ thể cần máu và cần đường chuyển hóa thức ăn để tập khí công, nếu uống đường mà không tập khí công thì thức ăn không được chuyển hóa thành máu nên âm vẫn thiếu, mà đường bị giữ trong mỡ bụng, muốn tan mỡ bụng và tăng đường chuyển hóa thì không cần uống thêm đường, chỉ cần tập khí công cho xuất mồ hôi thì đường xuất ra theo máu tuân hoàn, đo lại đường trong máu sẽ tăng.
Tập khí công phòng bệnh, chữa bệnh có ưu điển tăng dương, nhờ đường giúp thức ăn chuyển hóa máu và bảo vệ âm không bị mất, KCYĐ chỉ không chữa được những bệnh kiêng ăn bổ máu, bổ đường và lười tập thì đành bó tay.
Châm cứu bấm huyệt, dùng thuốc dù có hay giỏi đến đâu củng không thể điều chỉnh quân bình lại âm dương cho bệnh nhân này được, chỉ tiền mất tật mang, nếu bệnh nhân không tự học hỏi biết cách tự điều chỉnh quân bình âm dương để cho Tinh-Khí-Thần hòa hợp.
Thân
doducngoc