Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Thông Báo: Mở Lớp Dạy Khí Công Y Đạo ở Paris.

Những học viên và những bệnh nhân ở Paris và vùng phụ cận muốn tìm hiểu môn Khí Công Y Đạo để biết phương pháp tự chữa bệnh cho mình, xin liên lạc với :

Sư Cô Thanh Lương Tél : 09 54 83 71 24
Hoặc liên lạc với
Huấn Luyện Viên : Thầy Trung (Ly Jean Philippe) Tél. : 06 11 04 86 79

Địa chỉ lớp dạy KCYĐ :
Đạo Tràng Búp Sen Tịnh Độ : 25-29 Rue Camille Blanc, H11,
94400 Vitry Sur Seine
Ngày học : Mỗi tuần vào ngày chủ nhật từ 17giờ dến19 giờ