Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

Kết qủa chữa thần kinh tọa

001 - Thần kinh tọa, thống phong, men gan tăng

Thầy ơi!

Con áp dụng bài chưa đau thần kinh toạ cho bênh nhân bị xẹp L5 cũng có tác dụng tốt. Con mới làm lần đầu mà bệnh nhân thấy dẽ chịu nhiều. bây giờ có thể nằm sấp được, điều mà trước đây họ không thể.

Con cám ơn thầy. con biết, công đầu tiên thuộc về thầy với tấm lòng từ bi hỷ xả.