Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

Phản hồi phương pháp chữa bệnh tiểu đường.và cao áp huyết

 

020 - Cách chữa bệnh cao huyết áp và tiểu đường

Kính thưa Thầy DoDucNgoc

Thành kính cám ơn thầy rất nhiều đã chỉ-dẫn tận tuờng cách vào Tàng-Kinh-Các ở link này để coi bài và tập-luyện.

http://groups.google.com/group/forumkhicongydao/web/mc-lc-tng-kinh-cc?hl=vi&_done=%2Fgroup%2Fforumkhicongydao%3Fhl%3Dvi%26&hl=vi

- Hôm trước Thầy có chỉ cách tập cho giảm bệnh Tiểu đường và cao máu, tôi đã theo video mà tập 4kiểu:

- Co chân Trái lên thở vào và đổi chân phải (Bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần)

- Dơ hai tay lên thở vào cúi xuống bên trái và bên phải (Bài Cúi Ngửa 4 Nhịp 20 lần)

- Nằm ngửa đặt hai tay lên đan-điền co hai chân lên 5 lần/ 1phút (Nap Khí Trung Tiêu 5 phút)

- Vỗ tay đếm...(Vỗ Tay 4 Nhịp 200 lần)

Sau đó thử máu thì tiểu đường sau khi ăn, chỉ có 135 hoặc 145, trước kia chưa tập các bài do Thầy dậy thì... 280 là ít!

Vậy tôi trân trọng kính tin để Thầy rõ các bài Tập vô cùng hiệu nghiệm

Kính thưa Thầy Đỗ-Đức-Ngọc,

Tôi đã uống hai thứ Nam và Bắc Hạnh-Nhân thấy rất tốt,

Thưa Thầy

Chúng tôi có nhà cho Đệ-Tử của Thầy dậy free cho đồng bào để truyền bá Công-đức cao-cả của Thầy...

Kính thư