Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Thời khoá biểu hoạt động năm 2011 của Thầy Ngọc tại Toronto

Lớp Khí Công Y Đạo của Thầy Ngọc sẽ bắt đầu trở lại tại Toronto kể từ tháng 3-2011.

Thời gian và địa điểm như trước:

* 11am đến 2pm : Học lý thuyết
* 2pm đến 5pm : Huớng dẫn luyện tập Khí Công Y Đạo chữa bệnh.

Tại :

Văn Phòng 2 Hội Người Việt
Địa chỉ: 3585 Keele St. (Toronto)

Xem bản đồ

Cách 2 tuần thầy Ngọc sẽ đến Toronto 1 lần (xin xem thời khoá biểu dưới đây)

Tháng BaChủ Nhật 13 và 27
Tháng TưChủ Nhật 10 và 24
Tháng NămChủ Nhật 8 và 22
Tháng SáuChủ Nhật 5 và 19
Tháng Bảy Chủ Nhật 3, 17 và 31
Tháng Tám Chủ Nhật 14 và 28
Tháng ChínChủ Nhật 11 và 25
Tháng Mười Chủ Nhật 9 và 23
Tháng Mười MộtChủ Nhật 6 và 20
Tháng Mười HaiChủ Nhật 11