Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Mở Lớp Tập Thể Dục Khí Công Y Đạo tại Virginia

Liên Đoàn Hướng Đạo Hồng Bàng tại Virginia Khai giảng khóa mới ngày 18 tháng 3 Lớp Khí Công Y Đạo, vào mỗi tối thứ sáu từ 8:30 đến 9:30 tại địa chỉ : Nhà Thờ Knox 7416 Arlington Boulevard, Fall Church, VA 22042.

Điện thoại liên lạc : Thầy Hùng (703) 449 9690 hoặc Anh Cương (703) 502 9162.

(Bãi đậu xe phía sau nhà thờ, lối vào cũng ở phía sau, tầng trên)