Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Videos mới 08May11

1. Toa thuốc bổ gan thận, các bài tập khí công khi dùng toa này, thở đan điền tinh, đan điền thần 08May11
http://www.youtube.com/watch?v=Sc1yHY1UegM

2. Toa thuốc phụ tử bổ trung thang (trong bài viết : Câu 101) 08May11 
http://www.youtube.com/watch?v=SbaLRU9HcGo

3. Chữa bướu ở ổ bụng 08May11
http://www.youtube.com/watch?v=wvL3pgCEwMQ

4-Công dụng cách ấn đè huyệt Khí Hải thay thế lọc thận, chữa suyễn, thiếu khí phải trợ thở oxy, chữa cao áp huyết. 08May11
http://www.youtube.com/watch?v=rPI-6ujNNJY

5. Công dụng nhiệt kế 08May11
http://www.youtube.com/watch?v=RNxqnQSD2kc

6. Chữa Eczema 08May11
http://www.youtube.com/watch?v=tWPeM6OS2aw