Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

122 - Hỏi Phương pháp luyện thở TU CHÂN NỘI LÝ ĐỒ

Luyện thở khí công theo phương pháp Đại Thừa Cửu Chuyển

Khí Công Y Đạo áp dụng những khẩu quyết tập luyện thở theo Đại Thừa Cửu Chuyển của các tiên gia.

Theo đồ hình Tu Chân Nội Lý Đồ (đã giảng trong DVD Tu Chân Nội Lý Đồ)

Cuốn lưỡi ngậm miệng, nhắm mắt, hít thở bằng mũi, dùng ý theo dõi hơi thở tự nhiên hoà hoãn.

(Xin xem DVD : TU CHÂN NỘI LÝ ĐỒ : Con đường tu luyện khí công của Khí Công Y Đạo VN (Chùa Quan Âm,Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4027063/10892586

PHẦN MỘT : THÔNG TINH BÁT MẠCH :

A-Phương pháp luyện thở Sanh Tinh :

1-Dẫn khí đi từ tổng căn của Kỳ Kinh Bát Mạch là Sanh Tử Khiếu, sau thông Vĩ Lư, Giáp Tích, Ngọc Chẩm đến não vào Nê Hoàn (thông Mạch Đốc)

2-Từ huyết quản Diên Tủy giữa đại não đi xuống Huyền Ưng thông xuống xương hàm trên, chân khí tiết ra.

3-Đi xuống Thập Nhị Trùng Lầu qua động mạch phế vào huyết phòng tâm bên hữu tới màn cách mô là ống huyết của can phòng gọi Giáng Cung ở dưới tim 1 tấc 2.( Đan Điền Thần)

4-Đi xuống tới Khí huyệt (Đan Điền Tinh) đến cung Cao Hườn (chân khí huyệt) trở lên Sanh Tử Khiếu (thông mạch Nhâm, rồi nối vào Mạch Đốc).

Tập thở thông Mạch Đốc-Nhâm nhiều lần để chuyển hóa khí huyết, theo Mạch Đốc hít vào, theo Mạch Nhân thở ra.

Nhiều nhà khí công cho rằng thở như vậy là thở sai với phương pháp khí công, nghịch đường kinh, nhưng phương pháp tu tiên làm trẻ hóa tế bào, chống lão hóa, trở lại đời sống của thanh thiếu niên, cần phải đi ngược dòng theo khẩu quyết sau đây :

Xoay ngược máy càn khôn thăng giáng

Quầy mắt tai chiếu sáng tâm đin (Đan Đin Thần)

Tinh, thần, hồn, phách, quy nguyên

Huân chưng một khí, thai tiên kết thành

(Tinh thuộc thận thủy là hắc tổ, thần thuộc tâm hỏa là xích tổ, hồn thuộc can mộc là thanh tổ, phách thuộc phế kim là bạch tổ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ quy về một chỗ không còn tương khắc lẫn nhau, gọi là tứ tổ quy gia, thì cơ thể không còn bệnh tật, xem trong Tu Chân Nội Lý Đồ)

B-Phương pháp luyện thở Hóa Tinh :

Bắt đầu từ Vĩ Lư lên GiápTích, Ngọc Chẩm vào Nê Hoàn rồi cho giáng xuống Huyền Ưng qua Trùng Lầu tới Giáng Cung vào Chân Khí Huyệt gọi là một vòng chu thiên.

Hãy vận nhiều vòng chu thiên.

C-Phương pháp tập thở để Luyện Tinh :

Tiến dương hỏa, thối âm phù thì dương tinh sẽ hóa ra Nguyên khí.

PHẦN HAI : THÔNG KHÍ BÁT MẠCH (Thở Vòng Đại Chu Thiên)

Là thông khí cho cả thân thể, khí huyết lưu thông đầy đủ, trăm bệnh mới do đâu mà sinh được. Mỗi sáng thức dậy, vận khí khơi bát mạch nhiều lần để trục tà khí mới kiết đơn được .

Tập hít vào gọi là Hấp, thở ra gọi là Hô, Hấp-Hô 10 lần là thông được Kỳ Kinh Bát Mạch theo khẩu quyết sau :

1-Hấp từ Sanh Tử Khiếu qua Mạch Đốc lên Nê Hoàn

2-Hô từ Nê Hoàn theo Mạch Nhâm xuống Sanh Tử Khiếu

3-Hấp từ Sanh Tử Khiếu lên Đới Mạch vòng 2 bên tới Yêu Nhãn lên đỉnh vai.

4-Hô từ đỉnh vai đi phía Mạch Dương Duy qua ngón tay giữa vào Lao Cung

5-Hấp từ Lao Cung theo Âm Duy Mạch lên vai trước ngực

6-Hô từ đỉnh vai xuống Đới Mạch gặp nhau ở Khí Hải về Sanh Tử Khiếu

7-Hấp từ Sanh Tử Khiếu lên Cưu Vĩ (Xung Mạch, nơi Đan Điền Thần)

8-Hô từ Cưu Vĩ xuống Sanh Tử Khiếu tẽ ra hai bên chân theo Dương Kiều Mạch vào Dũng Tuyền

9-Hấp từ Dũng Tuyền theo Âm Kiều Mạch lên Chân Khí Huyệt (Đan Điền Tinh)

10-Hô từ Chân Khí Huyệt về Sanh Tử Khiếu

PHẦN BA : TÁNH MẠNG SONG TU

Ngoài những khẩu quyết tập thở để luyện mạng phải cùng lúc tu tánh, kiên trì theo thời gian Tánh -Mạng song tu theo trình tự sau :

Móng nn tánh-mạng đắp cho xong

Niệm lự muôn duyên quét sạch lòng

Tinh chặt, khí bn, thần diệu dụng

Mắt ngơ, tai lãng, tánh viên thông

Ngoài thân sáu cửa đà kiên cố

Trong dạ bẩy tình đã trống không

Tâm tức điu hòa tiêu vạn bệnh

Dữ lành chẳng biết ấy huyn công.

Nn móng là tinh bn khí đủ

Thần có nơi an trụ thần linh

Nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh

Tam nguyên hỗn nhứt, vô sinh đắc thường

Lục căn y vào một chỗ

Thì nn đơn không đổ không tà

Âm dương tâm tức điu hòa

Thức thần thanh tịnh hóa ra nguyên thần

Tồn tinh là phần quan trọng

Khỏi lậu hư, dâm vọng lo phòng

Tịnh thì nguồn nước lặng trong

Mới hay hóa khí, mới hay giữ thần

Khí thuần, nuôi thân tiếp mạng

Đủ đầy, không bệnh hoạn, sống lâu

Luyện đơn lấy thuốc nhiệm mầu

Kết nên thai thánh vào chầu đế kinh

Hô, hấp, phân minh hòa hoãn

Ra vào như không dạng không hình

Lần lần khí phục thân khinh

Tiên thiên chơn tức huân đình tự nhiên

Công tổng thể quy nguyên hàm dưỡng

Vạn thù không riêng hướng chia nhà

Tinh, thần, hồn, phách, nhất gia

Phóng quang ngũ khí tam hoa triu huyn.

Phương pháp thở của tiên gia là thở theo kinh mạch, biết lúc nào tiến, lúc nào thoái, biết quy luật âm dương, ngũ hành, tạng phủ, biết sự biến hóa của trời đất, biết sự khí hóa của cơ thể, biết sự chuyển dịch của lục kinh lục khí, hiểu rành về kinh mạch huyệt đạo. Từ đó biết vận dụng khí để tích lũy được nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Chỉ riêng một câu khẩu quyết thứ nhất cũng đã phải mất hơn 10 học và hành để hiếu được sự kỳ diệu của khí.

Nhất, nhị, tam tài, ngũ, lục kinh

Đại cư tiểu thử định thành hình

Hàn duy mãn tứ thành cơ động

Khuyết hỏa thiếu khôn thu vạn linh

Mộc thái càn giao hòa tứ tượng

Âm dương thượng hạ hiệp chung minh

Phong xuân phấn lý sanh ư biến

Toàn chất tinh ba tịnh thủy bình

Khí của trời là Càn, tượng quẻ là 3 gạch liền (Càn tam liên). Khí của đất là Khôn, tượng quẻ 3 gạch đứt đoạn thành 6 đoạn (Khôn lục đoạn)

Con người thu hút khí của trời và đất vào cơ thể. Lấy một gạch giữa của Càn, nên quẻ Càn bị khuyết ở giữa biến thành quẻ Ly thuộc tâm hỏa. Lấy một gạch giữa của Khôn, nên qủe Khôn biến thành quẻ Khảm thuộc thận thủy. Khi hít thở đúng như vậy hỏa khí của tâm theo tam tiêu xuống Mệnh môn biến thận âm thủy ra âm khí, giùp chức năng thận âm, thận dương tạo ra thuốc nội dược nuôi cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, vì thế mới có câu : Khuyết hỏa thiếu Khôn thu vạn linh.

Khi Tâm-Thận (hỏa thủy) giao nhau không xung khắc ngũ hành, cũng giúp cho Gan mộc, Phế kim giao hòa không xung khắc, hợp lại thành tứ tượng, nên mới có câu : Mộc thái càn giao hòa tứ tượng.

Tập Thở Vòng Tiểu Chu Thiên :

Cứ tiếp tục tập thở dương từ trên đi xuống qua Mạch Nhâm, âm từ dưới đi lên qua Mạch Đốc, lên xuống điều hòa quy luật tam tài thiên-nhân-địa sẽ tích lũy được tinh ba của trời đất để biến thành nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần hòa hợp.

PHẦN BỐN : THỜI GIAN TU LUYỆN VÀ THÀNH QỦA

Phương pháp này gọi là Đại Thừa Cửu Chuyển theo lời dặn sau đây :

Đại Thừa phải cần tìm nơi thanh khí mà hòa hiệp âm dương, điều hòa đủ 8 lượng chân dương, 8 lượng chân âm làm thành 1 cân đại dược tại cung Ly (Đan Điền Thần, Huỳnh Đình Cung), rồi điều dưỡng đủ thập ngoạt (10 tháng) hoài thai, tam niên nhũ bộ (3 năm bú mớn, nuôi lớn) thì cái chân thần mới giao tiếp tiên thiên mà nhập xuất Thiên Môn được…

1-Sơ nhứt chuyển lo tròn luyện kỹ

Xây đắp nn thần-khí giao thông

Diệt trừ phin não lòng không

Thất tình lục dục tận vong đơn thành

Tâm đạo phát thanh thanh tịnh tịnh

Dưỡng thánh thai chơn bỉnh đạo huyn

Ngày đêm cướp khí hạo nhiên

Hiệp hòa tánh-mạng, hống-diên giao đầu

2-Sang nhị chuyển diệu mầu ứng lộ

Bế ngũ quan tứ tổ quy gia

Âm dương thăng giáng điu hòa

Huân chưng đầm ấm tam hoa kết hườn

Khai cửu khiếu kim đơn phanh luyện

Vận ngũ hành lưu chuyển càn khôn

An nhiên dưỡng dục chơn hồn

Làm cho cứng cát lớn khôn diệu huyn

3-Đến tam chuyển hậu thiên ngưng giáng

Nhứt bộ thành, ngọc bảng đ danh

Công phu khử trược lưu thanh

Linh đơn một phẩm trường sanh muôn đời.

4-Qua tứ chuyển cơ trời phát lộ

Thoát ngoài vòng tứ khổ trần ai

Gom vào tư tưởng trong ngoài

Luyện phanh trong sạch, thánh thai nhẹ nhàng

5-Ngũ chuyển đạo thông toàn cơ nhiệm

Ngồi định thần tìm kiếm căn nguyên

Xuất thần lên cảnh thần tiên

Học thêm tâm pháp bí truyn cao siêu

6-Lần lục chuyển tam diêu bất động

Tâm vô vi trống lỗng căn cơ

Bụi trần không thể đóng dơ

Linh đơn hai phẩm giựt cờ thánh tiên

7-Thất chuyển pháp hạo nhiên chi khí

Luyện chân thần quy vị hưởng an

Linh sơn nở búp sen vàng

Cởi rồi bẩy thể nhẹ nhàng biết bao

8-Bát chuyển đức thanh cao thấm nhuận

Đến bực này thì chứng kim tiên

Không không không hậu không tin

Không lo không nghĩ không phin não ai

Lửa cung ly nấu vàng cung khảm

Lọc âm dương hai tám thành cân

Hồn còn nương náu xác thân

Nhưng không dính líu bụi trần vào thân

9-Cửu chuyển đắc Lôi Âm an hưởng

Mặc vui chơi bốn hướng ba nhà

Rượu cờ vui thú sen tòa

Đào tiên chung cuộc điu hòa cảnh không

Pháp Tiên, Phật thần thông vô lượng

Ứng hóa linh cao thượng toàn năng

Qúy thay cảnh báu chi bằng ?

Nghêu ngao khiển hứng gió trăng khó lường

Pháp cửu chuyển là nn thanh khiết

Thoát luân hồi đoạn diệt oan khiên

Còn chi nghiệp qủa nối chuyn

Tâm không, đắc Phật thành tiên tại trần

(7 thể : 1-thân xác, 2-phách, 3-vía, 4-hạ trí, 5-thượng trí, 6-kim thân, 7-tiên thể )

Tu theo Chỉ và Quán :

Chỉ, là dừng tâm tán loạn động xao

Giữ tam bửu khỏi hư hao qua các ngõ

Quán, là chiếu soi trong tánh đó

Phá hôn trầm, thần tỏ tỉnh gây mê

Nếu ngũ quan trông ngược trở v

Hay bồi dưỡng căn đ thông huyết mạch

Khai Thông Kỳ Kinh Bát Mạch Vòng Đại Chu Thiên bằng bài tập thể dục động công theo băng DVD dưới đây luyện tập mỗi ngày:

068- Bài tập Động Công-Phần 1/5

http://video.yahoo.com/watch/1788533/5920810

067- Bài tập Động Công-Phần 2/5

http://video.yahoo.com/watch/1788674/5921515

066- Bài tập Động Công-Phần 3/5

http://video.yahoo.com/watch/1788764/5921119

065- Bài tập Động Công-Phần 4/5

http://video.yahoo.com/watch/1788935/5921420

064- Bài tập Động Công-Phần 5/5

http://video.yahoo.com/watch/1789235/5922609

063- DVD Bài Tập Động Công 1-11

http://video.yahoo.com/watch/2356426/7372625

062- DVD Bài Tập Động Công 12-19

http://video.yahoo.com/watch/2357488/7374684

061- DVD Bài tập Khí công 20-31

http://video.yahoo.com/watch/2357669/7375053

060- Tập Động công trong lớp

http://video.yahoo.com/watch/1783884/5909532

clip_image002

Chú Thích : Có 2 nơi gọi là Hư Vô Huyệt Lý, một ở nơi Đan Điền Thần gọi là Ứng Cốc Giáng Cung, một nơi đã thành tiên (có hình người tu luyện ở trên bộ đầu, có tứ thông, như nhãn, nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông).

clip_image004 clip_image006

TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐAN ĐIỀN VÀ LUÂN XA

Đặt tay vào Thiên Môn (đỉnh đầu), khi thở vào hay bậc thầy đưa khí vào bằng một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 7. Nhiều người tập Tiểu Chu Thiên, mà không tập cho khí ra vào Thiên Môn, nên hỏa khí chưa đủ tạo ra bức xạ nhiệt mà cứ tụ nhiệt ở đỉnh đầu không có lối thoát, làm nóng nhức đầu thành tẩu hỏa nhập ma.

Đặt tay vào Ấn Đường (con mắt thứ ba), hay khi tập thở theo Trục Chẩm-Ấn, hay bậc thầy đưa khí vào bằng một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 6 là con mắt thứ ba, người tập sẽ thấy được màn hình.

Đặt tay vào Đan Điền Thần khi luyện thở, hay bậc thầy đưa khí vào bằng một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 4.

Đặt tay vào Đan Điền Tinh khi luyện thở đến mức khí tạo ra một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 3.

Khí công chữa bệnh, không đụng đến Vĩ Lư Quan nằm ở Luân Xa 1, chỉ khi nào tập theo Tu Chân Nội Lý Đồ, trong bài Thông Khí Bát Mạch, Thông Tinh Bát Mạch, Thông Đại Chu Thiên để nâng cao trình độ tâm linh mới sử dụng đến nhiều.

Bài tập thở Mệnh Môn có 3 đường dẫn khí :

Tăng hỏa khí cho Mệnh Môn, dẫn khí từ Đan Điền Thần qua Mệnh Môn ở Luân Xa 2.

Tăng thủy khí cho Mệnh Môn. dẫn khí từ Đan Điền Tinh qua Mệnh Môn ở Luân Xa 2.

Lấy thuốc tiên đơn ở Lư Đảnh từ Đan Điền Thần xuống Đan Điền Tinh qua Mệnh Môn.

Luân Xa 5 nơi huyệt Thiên Đột ở cổ họng là nơi hỏa khí và thủy khí giao hội, nên phải cuốn lưỡi ngâm miệng, nối vòng Nhâm-Đốc gọi là Thượng Kiều (cầu nối trên), và nhíu hậu môn là Hạ Kiều (cầu nối dưới), mỗi khi dẫn khí qua, để chuyển hóa Tinh hoá Khí, Khí hóa Thần, Thần hoàn Hư.