Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Thông báo cho tất cả những ai cư ngụ ở vùng Cali

Tất cả những ai cư ngụ ở vùng Cali. đang còn đau khổ vì bệnh tật vì chữa hoài mà không khỏi, đều là nghiệp bệnh.

Nếu muốn được hướng dẫn giải nghiệp bệnh miễn phí, xin liên lạc với Cô Nguyệt ĐT.714-713-2487

Khí Công Y Đạo Việt Nam

doducngoc